BDAR dokumentų formavimo įrankio naudojimo sąlygos

 1. BDAR dokumentų formavimo įrankis (toliau – BDAR įrankis) yra skirtas naudoti juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau vadinama – Duomenų valdytojas), siekiantiems įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą atskaitomybės principą ir pasirengti asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančius vidaus teisės aktus. BDAR įrankis nėra skirtas individualių konsultacijų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos teikimui ir negali jų pakeisti.
 2. Duomenų valdytojas privalo laikytis šių BDAR dokumentų formavimo įrankio naudojimo sąlygų (toliau – Naudojimo sąlygos). Duomenų valdytojas privalo informuoti visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenys bus pateikti „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB Duomenų valdytojui naudojantis BDAR įrankiu, pateikiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją, kuri yra pateikiama Privatumo politikoje.
 3. Prieiga prie BDAR įrankio suteikiama Duomenų valdytojui, pateikusiam užsakymą ir elektroninėmis priemonėmis atlikusiam apmokėjimą už BDAR dokumentų formavimo paslaugą (toliau – Paslauga) elektroninėje parduotuvėje www.adaekspertai.lt. Paslauga yra skirti tenkinti poreikius, susijusius su Duomenų valdytojo ūkine-komercine, verslo, profesine ar panašia veikla.
 4. Įsigijus Paslaugą, Duomenų valdytojas įgyja teisę suformuoti dokumentų rinkinį vienam (nebūtinai tam, kuris apmokėjo už paslaugą) Duomenų valdytojui. Duomenų valdytojas žino ir supranta, kad jo suformuoti BDAR dokumentai bus išsaugoti ir prieinami „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB. Duomenų valdytojas įsipareigoja be išankstinio rašytinio „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB sutikimo nekeisti iš anksto BDAR įrankio pagalba suformuotų dokumentų turinio ir / ar dizaino.
 5. BDAR įrankio pagalba Duomenų valdytojas gali suformuoti ir atsisiųsti šių dokumentų projektus, užpildytus pagal Duomenų valdytojo pateiktą informaciją: įsakymą dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 įgyvendinimo, Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašą ir konfidencialumo pasižadėjimą, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašą ir prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) formą, Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašą ir asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimo žurnalo formą, duomenų tvarkymo veiklos įrašus. „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB turi teisę pateikti ir kitus papildomus dokumentus (informacinius pranešimus duomenų subjektams ir kt.).
 6. Duomenų valdytojas, atsakydamas į BDAR įrankio pagalba užduodamus klausimus ir pasinaudodamas iš anksto BDAR įrankyje patalpintu turiniu savarankiškai suformuoja ir atsisiunčia į savo galinį įrenginį asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių vidaus teisės aktų projektus. Jeigu Duomenų valdytojui reikalinga pagalba atsakant į BDAR įrankyje užduodamus klausimus, Duomenų valdytojas elektroninėje parduotuvėje www.adaekspertai.lt turi įsigyti konsultavimo paslaugą
 7. BDAR įrankis Duomenų valdytojui bus prieinamas iki tol, kol Duomenų valdytojas atsisiųs suformuotus BDAR dokumentus į savo galinį įrenginį, paspausdamas „Atsisiųsti”, bet ne ilgiau kaip 30 dienų nuo apmokėjimo.  Iki BDAR dokumentų atsisiuntimo Duomenų valdytojas gali išsaugoti, peržiūrėti, koreguoti savo pateiktus atsakymus, taip pat peržiūrėti suformuotų dokumentų turinį prisijungęs prie savo paskyros interneto svetainėje www.adaekspertai.lt . Duomenų valdytojas yra atsakingas už suformuotų BDAR dokumentų atsisiuntimą per nurodytą 30 dienų laikotarpį. Jeigu Duomenų valdytojas neatsisiunčia BDAR dokumentų per 30 dienų, prieiga prie BDAR įrankio nepratęsiama, o sumokėti už Paslaugą pinigai nėra grąžinami.
 8. Duomenų valdytojas, atsisiuntęs BDAR dokumentus, atsako už tai, kad juos pasirašytų įgalioti asmenys. Informacinius pranešimus turi pasirašyti duomenų subjektai, kuriems šie pranešimai skirti.
 9. BDAR įrankio turinys parengtas atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, Europos duomenų apsaugos valdybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viešai paskelbtas gaires, rekomendacijas ir kitą informaciją, ir yra pritaikytas atsižvelgiant į tam tikros Duomenų valdytojų grupės veiklos pobūdį. Įsigyta Paslauga nesuteikia Duomenų valdytojui teisės gauti BDAR dokumentų atnaujinimus.
 10. Jeigu Duomenų valdytojas mano, kad BDAR įrankio turinys neatitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir / arba kitų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, jis privalo apie tai raštu informuoti „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB nepasibaigus nustatytam 30 dienų naudojimosi BDAR įrankiu terminui. Pasibaigus nurodytam terminui, „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB neprisiima jokios atsakomybės, taip pat neįsipareigoja teikti Duomenų valdytojui atnaujintų dokumentų versijų atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktų reikalavimus ir / arba jų taikymo praktiką.
 11. Turtinės ir neturtinės teisės į BDAR įrankį priklauso „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB, juridinio asmens kodas 304850650, PVM mokėtojo kodas  LT100012434210. Duomenų valdytojams ir bet kuriems kitiems asmenims draudžiama be išankstinio rašytinio „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB sutikimo BDAR įrankį, jo dizainą, turinį, taip pat BDAR įrankio pagalba formuojamus (suformuotus) asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančius dokumentus atgaminti, kopijuoti, dauginti, platinti visą (-us) ar dalimis bet kokiu būdu ir priemonėmis, komerciniais ir nekomerciniais tikslais, taip pat draudžiama naudoti kitaip negu nustatyta šiose Naudojimo sąlygose. Šios nuostatos nedraudžia Duomenų valdytojui, įsigijusiam BDAR dokumentų formavimo paslaugą, suformuotus dokumentus naudoti savo veikloje siekiant įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir / arba pagrįsti tinkamą jų įgyvendinimą, įskaitant pateikimą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai ir kitiems asmenims, kuriems pateikti juos įpareigoja Duomenų valdytojui taikomi teisės aktai.
 12. Duomenų valdytojas atsako už jo pateikiamos informacijos išsamumą, teisingumą ir tikslumą. „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB neprisiima jokios atsakomybės už Duomenų valdytojo pateiktą informaciją atsakant į BDAR įrankyje užduodamus klausimus, taip pat neįsipareigoja peržiūrėti, tikrinti, vertinti Duomenų valdytojo pateikiamos informacijos.
 13. Pažeidęs šias Naudojimo sąlygas Duomenų valdytojas ar bet kuris kitas asmuo privalės atlyginti „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB su tuo susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ir sumokėti 3000 (tris tūkstančius) eurų baudą už kiekvieną atgaminimo, kopijavimo, platinimo ar kitokio BDAR įrankio ir / ar jo pagalba formuojamų (suformuotų) dokumentų naudojimo atvejį.
 14. Dėl techninių klausimų, susijusių su BDAR įrankio naudojimu (BDAR įrankis neprieinamas, neveikia, ir pan.) Paslaugą įsigijęs Duomenų valdytojas turi teisę kreiptis nemokamai el. paštu ada.ekspertai@gmail.com
+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Reklaminiai
Šiuos slapukus per mūsų svetainę naudoja mūsų reklamos partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite mūsų tikslingai Jums skirtų pasiūlymų. Reklaminiai slapukai šiuo metu nenaudojami.